แม่ค้าขอพื้นที่ขายของบนทางเท้า

วันที่ 18 ม.ค. 62 กลุ่มผู้ประกอบการค้าหน้าโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและโรงเรียนหัวหิน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพื่อให้เทศบาลเจรจาขอใช้พื้นที่จากกรมทางหลวงประกอบกิจการค้า บริเวณด้านหน้าโรงเรียน มีนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน รับเรื่องและแจ้งว่าที่ผ่านมาแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่หรือทางสาธารณประโยชน์ประกอบกิจการค้าบริเวณหน้าโรงเรียนทั้งสองแห่ง เนื่องจากการตั้งร้านค้ากีดขวางการสัญจรของประชาชน นักเรียนและนักท่องเที่ยว กระทบกับความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนใกล้กับห้างสรรพสินค้า ต่อมามีข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว ไม่อนุญาตให้ประกอบการในพื้นที่ โดยมีการปิดประกาศและทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้รับทราบแล้ว

นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการขอให้เทศบาลต่อรองกับแขวงทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน เพื่อขายสินค้าบริเวณด้านหน้าโรงเรียนทั้งสองแห่ง ระหว่างเวลา 16.00 - 18.00 น. ซึ่งได้แจ้งว่าจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนัดประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง โดยจะเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมพูดคุย

ด้านนายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กล่าวว่า ล่าสุดยังไม่ได้รับการประสานงานจากเทศบาล ขณะที่แขวงการทางฯได้แจ้งให้ผู้ประกอบการบริเวณดังกล่าวทราบล่วงหน้าหลายเดือนว่าการจำหน่ายสินค้ากีดขวางทางเท้า ทำให้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนแนวทางในการหาข้อยุติ เร็วๆ นี้จะต้องประชุมกับหลายหน่วยงาน เพื่อร่วมกันจัดระเบียบโดยเร็ว เนื่องจากหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ.

Visitors: 28,704