เร่งทำหมันลิง 2 ชุมชน

วันที่ 18 มกราคม 62 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ . ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ เทศบาลเมืองหัวหินได้ดำเนินการเร่งรัดแก้ปัญหาลิงแสมในชุมชนเขาตะเกียบและชุมชนสวนลิง ซึ่งเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีจำนวนลิงรวมกันมากกว่า 3,000 ตัว สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังจากที่ผ่านมาได้ทำหมันลิงกว่า 600 ตัว ติดต่อกัน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560 แต่พบว่ายังมีอัตราการเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้วางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำหมันลิงอีก 1,200 ตัว ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จำนวน 600 ตัว และกรกฎาคม อีก 600 ตัว เพื่อให้สภาพพื้นที่แหล่งน้ำและอาหารสมดุลกับจำนวนลิงในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายทำหมันทั้งเพศผู้และเพศเมีย ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองหัวหิน ดำเนินการตัวละกว่า 1,000 บาท ราว 1.2 ล้านบาท โดยรับการสนับสนุนทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าของกรมอุทยานฯ ดำเนินการ พร้อมประเมินผลหลังการทำหมัน

นอกจากนั้นเทศบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้อาหารลิงในจุดที่กำหนดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการรักษาความสะอาด.

Visitors: 28,698