ที่นี่ คีรีขันธ์ ไบค์

วันที่ 20 ม.ค. 62  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาจักรยาน ทั้งสมัครเล่นและกึ่งอาชีพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากทั่วโลกกว่า 1,000 คน ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสามอ่าว “ที่นี่ คีรีขันธ์ ไบค์” ครั้งที่ 2  จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ประจวบฯ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและมีทรัพยากร ตลอดทั้งโอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งชายฝั่งทะเล ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในทุกรูปแบบ รวมทั้งความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เลือกสรรเป็นจุดหมายปลายทางของการพักผ่อนตากอากาศและการออกกำลังกายที่มีผลดีต่อสุขภาพและพลานามัย

การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้เป็นการยกระดับการกีฬาและการท่องเที่ยวด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ให้นำไปสู่การสร้างกีฬาให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน กว่า 75 กิโลเมตร นักกีฬาได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันสดชื่นแจ่มใสงดงามกับไร่สับปะรดและสวนไม้ผลนานาชนิด ซึ่งการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ตามความสนใจและความถนัดของนักกีฬา อีกทั้งยังเปิดรับบริจาคเงิน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรีเพื่อการกุศลไปพร้อมกันด้วย.

Visitors: 28,803