นายอำเภอเร่งสร้างรั้วกั้นช้าง

วันที่ 21 มกราคม 62 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาช้างป่าแก่งกระจานออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าและเข้าไปกัดกินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ต่อมามีการสร้างรั้วกันช้างป่าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอำเภอหัวหินได้รับงบประมาณ 6.5 ล้านบาท สร้างรั้วเพิ่มเติมระยะทาง 5.6 กิโลเมตร สูง 2.35 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากจังหวัด ในปีงบประมาณ 2562 อีก 4.6 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างรั้วระยะทางอีก 2 กิโลเมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่ออกหากินของช้างป่า

จากการติดตามประเมินผล พบว่าหลังจากสร้างรั้วกันช้างป่า จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างได้พอสมควร และได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจและซ่อมบำรุงให้รั้วอยู่ในสภาพดี และในอนาคตอาจมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อชมช้างป่า สร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านในพื้นที่.

Visitors: 28,708