ซีพี แก้ปัญหามะพร้าวล้นตลาด

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่าสถานการณ์มะพร้าวล้นตลาดและราคาตกต่ำ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจากพื้นที่ปลูกมะพร้าวในประเทศไทย มีเพียง 1 ล้านไร่ ผลผลิตจึงไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วนหนึ่งเพราะพื้นที่ปลูกมะพร้าวลดลง ในขณะที่ปริมาณการใช้มะพร้าวสูงขึ้น จึงมีการนำเข้าโดยปราศจากการตรวจสอบ จนถึงปัจจุบันมีปริมาณมะพร้าวมากกว่าความต้องการใช้จริงในประเทศ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว โดยเฉพาะในภาคใต้ ในการนี้มีความเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นสามารถที่จะชะลอการนำเข้า หรืองดการนำเข้า หากมีการนำเข้าต้องกำหนดปริมาณการนำเข้า และที่สำคัญต้องป้องกันการลักลอบนำเข้า เร่งใช้สต๊อกเก่าเพื่อลดซัพพลายในตลาดฯ สำหรับระยะยาวมีความเห็นว่าทางราชการควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี เพื่อลดการนำเข้า โดยการกำหนดโซนนิ่งเพื่อให้ผลผลิตออกมาเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ นอกจากนี้ควรส่งเสริมการแปรรูปเพื่อส่งออกกะทิ อาหารและขนมหวานไทยไปทั่วโลก เนื่องจากคุณภาพกะทิของประเทศไทยเป็นที่ 1 ของโลก ในขณะที่ผลผลิต มีมากเป็นอันดับ 7 ของโลก

สำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ทดลองพัฒนาโครงการ “ทับสะแกโมเดล” จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา โดยส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตดี ปัจจุบันสามารถพัฒนาจนได้ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ จากเดิม 500 กิโลกรัมต่อไร่ และรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม บวกราคาเพิ่มให้อีก หากผลผลิตดี ให้น้ำกะทิคุณภาพสูง โดยป้อนเข้าบริษัทในเครือได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ และ บจก.ซีพีแรม เพื่อผลิตอาหารคุณภาพดี โดยปัจจุบันมีการรับซื้ออยู่ที่ 50,000 ผลต่อเดือน ไม่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวของประเทศไทย.

Visitors: 28,698