พิพิธภัณ์ประจวบฯ ยังไม่เปิดใช้งาน

วันที่ 22 มกราคม 62 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าหลังจากมารับตำแหน่งใหม่ ได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ จากสโมสรข้าราชการ ใกล้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า ถนนสละชีพ ในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 24 ล้านบาท จากงบพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ปี 2558 ตามโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด แต่ปัจจุบันไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตามปกติ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอชี้แจงว่าเดิมอาคารดังกล่าว บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างทำงานล่าช้าจากกำหนดเดิม 4 เดือนและขณะนี้ยอมรับว่ายังไม่สามารถเปิดใช้งานได้

นางกฤษณา กล่าวอีกว่าที่ผ่านมาสำนักงานวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก 16 ล้านบาท เพื่อว่าจ้างบริษัทเอกชนจัดนิทรรศการถาวร ภายในอาคาร ต่อมามีการประมูลก่อสร้างราคา 13 ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 กระทั่งสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 แต่บริษัทยังดำเนินการไม่เสร็จและมีหนังสือยินยอมเพื่อจ่ายค่าปรับ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากการทำงานล้าช้า ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สร้างความเสียหายกับทางราชการและส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของจังหวัด เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองเป็นจุดที่ประชาชนให้ความสนใจ ล่าสุดมีการเปิดประมูลอีกครั้ง เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ โดยใช้งบเพิ่มเติมอีกกว่า 5 ล้านบาท ปรากฏว่ายังไม่มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคารับเหมาและต้องประกาศใหม่อีกครั้ง

“เดิมคาดว่าจะเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมได้ในปี 2562 และขณะนี้หลังจากยกเลิกสัญญาจ้างและเปิดให้ประมูลใหม่ แต่ไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา ทำให้การเปิดใช้งานเพื่อให้ประชาชนใช้บริการต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด สำหรับบริษัทรับจ้างเดิมที่ทิ้งงาน ได้ส่งมอบงานเพียง 70 % โดยไม่สามารถทำงานให้ครบตามสัญญาจ้าง อ้างว่าขาดสภาพคล่อง ทำให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับวันละ 13,000 บาท และเมื่อยกเลิกสัญญาจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเรียกร้องเงินประกันล่วงหน้า กว่า 4 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง” นางกฤษณา กล่าว.

Visitors: 28,704