จัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาด

วันที่ 22 ม.ค.62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข นิติกรรมสัญญาเทศบาลเมืองหัวหิน ปลัดอำเภอหัวหินและทหาร ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดหัวหิน กลุ่มคนรักษ์ทะเลหัวหิน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน หลังจากที่ได้ทำหนังสือขอผ่อนผันให้เปิดร้านค้าขายในวันพุธของเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายจีรวัฒน์กล่าวว่าจากการที่คณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดหัวหิน ประกอบด้วยเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน ตำรวจ ทหาร ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าบนชายหาดหัวหิน จำนวน 22 ราย ผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดหัวดอน เขาตะเกียบ ม้าชายหาดหัวหิน ไคท์เซิร์ฟ ต้องหยุดประกอบกิจการทุกวันพุธของเดือน เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและพัฒนาทำความสะอาดชายหาดร่วมกัน ซึ่งเรื่องนี้ผู้ประกอบการร้องขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันเป็นการผิดและฝ่าฝืนระเบียบบันทึกข้อตกลงที่ได้ร่วมทำกันไว้ และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ทางคณะกรรมการจัดระเบียบฯ ไม่สามารถอนุญาตให้ได้ ทั้งนี้ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการได้ทราบและต่างเข้าใจยินดีปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ร่วมทำกันไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย.

Visitors: 28,698