หัวหินพร้อมจัดประชุมเหล่ากาชาด

วันที่ 23 ม.ค.62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่กองช่างตกแต่งสถานที่ห้องประชุม รวมถึงป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ สถานที่จอดรถ เพื่อเตรียมพร้อมการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ประมาณ 300 คน ณ ชั้น 10 โรงพยาบาลหัวหิน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 ม.ค.นี้

เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ประกอบด้วย 7 จังหวัดได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม จะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ ทุก 4 เดือน โดยหมุนเวียนไปจัดตามจังหวัดในภาค 4 เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอของจังหวัดในภาค 4 ได้รับทราบข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของทั้ง 7 จังหวัดในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว.

Visitors: 28,698