ชาวดัตช์ ปฏิเสธรับเงินค่ารักษาพยาบาล

กรณีนายเออร์วิน บรูท อายุ 49 ปี อดีตวิศวกรรถไฟชาวเนเธอร์แลนด์ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ แล้วเข้ารักษาตัวที่ รพ.หัวหิน ตั้งแต่เดือน ม.ค.2558 แต่เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.หัวหิน อ้างว่าผู้ป่วยเป็นชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าบริการทั่วไป ผู้ป่วยนอกต่างชาติ ครั้งละ 300 บาท หรือในอัตรา 15 % ของค่ารักษาพยาบาลรวมเวชภัณฑ์ แต่ต่อมาพบว่าไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์รองรับการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลในลักษณะดังกล่าว ซึ่ง สสจ.จังหวัดประจวบฯ ได้เร่งรัดให้ รพ.หัวหิน จ่ายเงินคืนให้ผู้เสียหายจำนวน 10,541 บาท หลังจากเข้ารับการรักษาจำนวน 14 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ม.ค.2558 – ก.ย.2559

โดยจ่ายเป็นเช็ค หรือเงินสดนั้น วันที่ 23 ม.ค. 62 นายเออร์วิน บรูท อายุ 49 ปี อดีตวิศวกรรถไฟชาวเนเธอร์แลนด์ อาชีพเลี้ยงแพะ อาศัยอยู่กับภรรยาชาวไทยที่ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางเข้าพบ น.ส.สุนิษา ลิสกุลรักษ์ หัวหน้างานประกันสุขภาพ ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจาก รพ.หัวหิน แจ้งให้ไปรับเงินคืนจากค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน 14 ครั้ง จำนวน 10,541 บาท ภายหลังนายเออร์วินได้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและ ป.ป.ช.ใช้เวลานานกว่า 4 ปี ต่อมานายสมชาย บำรุงทรัพย์ อดีตรองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าการเก็บดังกล่าวไม่มีระเบียบรองรับแต่อย่างใด ทำให้ รพ.หัวหินต้องยุติเก็บเงินลักษณะดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกราย 

ล่าสุด นายเออร์วินได้ปฏิเสธรับเงินคืนจำนวน 10,541 บาท ภายหลัง รพ.หัวหินจะจ่ายเป็นเช็คและมีเงินสดอีก 2,205 บาท ซึ่ง รพ. หัวหินได้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากผู้เสียหายได้นำเอกสารหลักฐานทักท้วงว่ายอดเดิมจ่ายไม่ครบตามจำนวนการเข้ารับการรักษา ทั้งนี้การเจรจาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของ รพ.หัวหิน ประกอบด้วยนิติกรในฐานะพนักงานราชการ และลูกจ้างอีก 2 ราย ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลของการจ่ายเงินคืนได้ ขณะที่ผู้เสียหายต้องการให้ชี้แจงรายละเอียดของการคืนเงินทั้งหมดตลอดระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาและได้เรียกร้องให้ผู้บริหารระดับสูง เดินทางมาชี้แจง แต่เจ้าหน้าที่อ้างว่าผู้บริหาร รพ.หัวหิน ติดภารกิจเดินทางไปประชุมที่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจะได้นัดหมายนายเออร์วินมาเจรจากันอีกครั้งต่อไป.

Visitors: 28,708