ประจวบฯ เป็นเจ้าภาพเปิดประชุมเหล่ากาชาด

วันที่ 25 มกราคม 62 ที่โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 155 มีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นางภัชชญา พรรพีภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอของจังหวัดในภาค 4 ประกอบด้วย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี และนครปฐม จำนวน 251 คน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดการประชุม

นายพัลลภ สิงหเสนี กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอได้รับทราบข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานและความสำเร็จของเหล่ากาชาด 7 จังหวัด ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ที่ผ่านมา และเพื่อให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกกาชาดจังหวัดในภาค 4 ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกันโดยจังหวัดประจวบฯ ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้มีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองสามอ่าว และหวังว่าการประชุมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับสิ่งที่เป็นแนวคิดและวิธีการต่างๆ อันจะนำไปใช้ปฏิบัติงานในภารกิจของเหล่ากาชาดได้เป็นอย่างดี.

Visitors: 28,700