แก้บนใหญ่ ปลูกมะละกอฮอล์แลนด์

วันที่ 27 มกราคม 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.อ.บัญชา สวียานนท์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการปลูกมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ทดแทนการปลูกมะพร้าวเป็นรายได้เสริมภายในระยะเวลา 1 ปี มีรายได้หลังหักต้นทุนแล้ว รวม 2 ล้านบาท ในพื้นที่ 6 ไร่ จำนวน 1,300 ต้น ที่ไร่สวียานนท์ หมู่ 9 บ้านโคกตาหอม อ.ทับสะแก ได้จัดเลี้ยงโต๊ะจีน พร้อมนำหัวหมู 30 หัว ไก่ 30 ตัว เซ่นไหว้เจ้าที่และจุดประทัดแก้บน 1 หมื่นดอก พร้อมกันนี้ได้ปลูกมะละกอพันธ์เดียวกันเพิ่มอีก 4,000 ต้น ในบริเวณใกล้เคียง อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งโค่นสวนยางพารา อีก 25 ไร่ เพื่อเตรียมแปลงปลูกมะละกอทั้งหมด

จ.อ.บัญชา กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้มะละกอขาดตลาด ทำให้ผลผลิตมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 22 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าการปลูกมะละกอครั้งแรกเมื่อต้นปี 2560 จะขาดทุนประมาณ 4 แสนบาท แต่จากการเรียนรู้และศึกษาตามหลักวิชาการ ทำให้ไม่มีปัญหาจากแมลงศัตรูพืชและสามารถเก็บผลผลิตในไร่ ทุก 3 วัน น้ำหนักรวมกว่า 1.5 - 2 ตัน ขณะที่ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เทคนิคการผลิต ตั้งแต่เริ่มซื้อต้นพันธ์ุ เพื่อปลูกในแปลง การเตรียมดิน แหล่งน้ำ การป้องกันศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดส่งสินค้าให้มีคุณภาพและภายในไร่ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากไร่มะละกอเป็นเส้นทางผ่านไปท่องเที่ยวชายหาดบ้านกรูด แหล่งตากอากาศชื่อดังของอำเภอบางสะพาน.

Visitors: 28,698