แทมมี่ และจางส่วย ร่วมปลูกป่าชายเลน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน โดยมี ”แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ นักเทนนิสาวชาวไทย และ จางส่วย นักเทนนิสสาวชาวจีนร่วมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้

โดยมีตัวแทนจากบริษัทพราว รีสอร์ท หัวหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตัวแทนจากอำเภอกุยบุรี ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ทหารจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจากหลายแห่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ข้าราชการครู นักเรียน และ ประชาชน รวมกว่า 200 คนเข้าร่วม

ด้านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทย มีปัญหาถูกบุกรุก ถูกทำลายอย่างรุนแรง ตลอดทั้งพื้นที่ป่าเกิดผลกระทบจากสภาพธรรมชาติหลายๆ สาเหตุ จึงทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดร้อยลง ซึ่งป่าชายเลนนอกจากจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาแนวชายฝั่งทะเล ไม่ให้ถูกคลื่นลมทำลาย ตลอดทั้งอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพืชผลของประชาชนเกิดความเสียหายขึ้นได้ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและช่วยกรองมลพิษบริเวณชายฝั่ง เป็นกำแพงลดความแรงของคลื่น และพายุที่จะมากัดเซาะได้อีกทางหนึ่ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนเอาไว้ไม่ให้สูญหาย และปรับปรุงพัฒนาไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชน

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีพื้นที่ว่างเปล่า ที่เป็นน้ำท่วมถึง สามารถปลูกป่าชายเลน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ให้มีความสมบูรณ์ เป็นการสร้างการเรียนรู้และเสริมความเข้าใจ ให้หน่วยงานต่างๆ ทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง โดยมีเป้าหมายการปลูกป่าชายเลนในวันนี้ เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ จำนวนต้นกล้ามากกว่า 6,000 ต้น.

Visitors: 28,698