ธอส.เปิดสาขาใหม่

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2562 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาสามร้อยยอด ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายชลังค์ ลอยสูงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้างานป้องกันภัยจังหวัดประจวบฯ นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด พร้อมพนักงาน ธ.ก.ส.และประชาชนกว่า 300 คนเข้าร่วม

นายภัตติ ขุนทรภทร์โภคิน ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาสามร้อยยอด กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารของรัฐบาล มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2509 มีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร แก่ภาคการเกษตรในเขตชนบทควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร และการบริการประชาชน สมกับวิสัยทัศน์ของธนาคารคือ เป็นธนาคารพัฒนาชนบท ที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ในปีบัญชี 2561 ธนาคารได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการรวมพลัง เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้แก่ลูกค้า ดังคำขวัญที่ว่า "ธกส.เคียงคู่ รู้ค่าประชาชน" ซึ่งจะเป็นแนวนโยบายของธนาคารในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนในอำเภอสามร้อยยอดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งหมดครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ สำหรับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสาขาให้บริการครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ 11 สาขาได้แก่สาขาเฉลิมพระเกียรติ หัวหิน สาขาปราณบุรี สาขาสามร้อยยอด สาขากุยบุรี สาขาอ่าวน้อย สาขาประจวบคีรีขันธ์ สาขาทับสะแก สาขาเกาะยายฉิม สาขาบางสะพาน สาขาบางสะพานน้อย และสาขาช้างแรก ทั้ง 11 สาขาอยู่ในการบริหารจัดการ ของสำนักงาน ธกส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลังพิธีเปิดมีงานเลี้ยงฉลอง และมีการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์โตโยต้า 4 ประตู 1 รางวัล ได้แก่ น.ส.กัญญ์ชลา กลิ่นหอม ส่วนรางวัลที่ 2 รถยนต์โตโยต้า ยารีส 2 รางวัล ผู้ที่โชคดีคือ นางทองคำ สุขสมบัติ และนางทิพยวรรณ สดสะอาด.

Visitors: 28,798