เปิดเทอม วิลัย วัยหวาน

เช้าวันที่ 30 ม.ค. 62 ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน แต่งกายชุดนักเรียน ตัดริบบิ้นเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ “ วิ’ลัย วัยหวาน ” รุ่นที่ 3 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน มีนางปาริชาติ แดงบรรจง อัยการจังหวัดหัวหิน นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน ชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนผู้สูงวัยทั้งหญิงและชาย ประมาณ 200 คน เข้าร่วมงาน

หลังจากนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวเปิดงานแล้ว ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกันร้องเพลงชาติ ออกกำลังกายหน้าเสาธง ชมการแสดงและร่วมรำกับนางรำชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหินอย่างสนุกสนาน จากนั้นเดินแถวขึ้นยังชั้นเรียนบนอาคารจอดรถ ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวว่า หลังจากจัดอบรมนักเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน อายุ 58 ปีขึ้นไปมาแล้ว 2 รุ่น พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจึงเปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 จำนวน 200 คนและเปิดเรียนวันแรกในวันนี้ จุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ที่จะให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง โดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน เข้าเรียนตามหลักสูตรจำนวน 16 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.ซึ่งเมื่อจบคาบเรียนตามกำหนดแล้วจะมีพิธีรับใบประกาศนียบัตร เมื่อสำเร็จการอบรม.

Visitors: 31,679