นักวิชาการขอชาวหัวหินอย่าตื่นตระหนกค่าฝุ่นพิษ

วันที่ 31 มกราคม 62 นางจิรัฏฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี สอบถามกันมาก เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 หลังจากมีการแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ โดยอ้างอิงผลการตรวจวัดค่าจากแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน

เบื้องต้นได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทราบ ว่าขณะนี้กรมควบคุมมลพิษยังไม่ได้ประกาศให้อำเภอหัวหินและ อำเภอปราณบุรี มีฝุ่นเกินจากมาตรฐานที่กำหนด และขณะนี้ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการป้องกันฝุ่นจากต้นเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการเผาไร่อ้อย ส่วนการตรวจวัดจากแอพพลิเคชั่น มีการประเมินตัวเลขอ้างอิงว่ามีฝุ่นนั้น เบื้องต้นพบว่าเกิดจากละอองไอน้ำในอากาศ แต่อาจเป็นปัญหาทำให้ชาวบ้านเกิดอุปาทานหมู่ สร้างความหวั่นวิตก มีผลกระทบกับสุขภาพจิต ขณะที่มีการตรวจสอบไม่พบมีผู้ป่วยโรคผิวหนังผื่นคันหรือระบบทางเดินหายใจที่มีความผิดปกติมีจำนวนเพิ่มขึ้น

นายสุทีพ แก้วศรชัย หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน กล่าวว่าขณะนี้มีฟ้าหลัวในพื้นที่อำเภอหัวหินตลอดทั้งวัน ทัศนวิสัยการมองเห็นอยู่ในระยะเฉลี่ย 3.5 กิโลเมตร เนื่องจากลมมรสุมพัดละอองไอน้ำจากทะเลเข้าหาชายฝั่ง และคาดว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด หากมีฝนตกหรือลมเปลี่ยนทิศ ส่วนกรณีที่มีประชาชนสอบถามเรื่องฝุ่นพิษ ได้แจ้งว่าหัวหินเป็นเมืองชายทะเลที่มีอากาศถ่ายเท โอกาสที่จะมีฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน มีน้อยมาก เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง

ขณะที่นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ขอให้ทุกหน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ ป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ ควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทุกประเภท การตรวจสอบรถควันดำ และแจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพและข้อแนะนำการปฏิบัติให้ประชาชนทราบ.

Visitors: 28,800