ผู้ว่าฯ ประจวบฯ นำคณะตรวจโรงงาน ป้องกันฝุ่น

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 ม.ค.62 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหสัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบฯ นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทหารกองร้อยรักษาความสงบที่ 1 พื้นที่ อ.เมืองฯ เดินทางไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 โดยไปที่โรงงานสับปะรดกระป๋อง บริษัททิปโก้ฟู้ดส์ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ 212 หมู่ 16 บ้านบึงใหญ่ ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ภายในบริเวณโรงงานผลิตไอน้ำของโรงงาน โดยใช้พลังงานถ่านหินในการต้มน้ำ เพื่อนำไอน้ำไปใช้อบผลิตภัณฑ์ ที่มีการปล่อยควันและฝุ่นละออง จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานฯ มีกระบวนการกำจัดควันและฝุ่นละอองเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม และมีบริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานในการสุ่มตรวจค่าของฝุ่นละอองตามชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณโรงงาน ในรัศมี 2 กิโลเมตร พบว่าค่าของควันและฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีค่าฝุ่นละอองและหมอกควันเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย โดยให้เพ่งเล็งโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษ อาทิ โรงงานที่ใช้ถ่านหิน น้ำมันเตา และฟืน เป็นเชื้อเพลิง โรงงานที่มีการใช้ระบบหล่อเย็นและโรงงานหลอมโลหะ หรืออื่นๆ ที่เป็นมลพิษดังกล่าว.

Visitors: 28,798