เปิดแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ครั้งที่ 13

วันที่ 31 มกราคม 62 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายชูศักดิ์ คีรีรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางนภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจาก 21 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมเปิดงาน

นายศิวะ กล่าวว่าการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างที่นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาเข้ามาออกแบบและดำเนินการสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้คอนกรีตสามารถรับแรงอัดได้สูงสุด ภายใต้หน่วยน้ำหนักและค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ การแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คอนกรีตประเภทประสิทธิภาพสูง คอนกรีตประเภทกำลังอัดตามเป้าหมาย คอนกรีตประเภทเบาที่สุด แข่งขันระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ.62 ที่บริเวณด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมใบประกาศนียบัตร.

Visitors: 28,798