ตรวจคุณภาพอากาศหัวหิน-ปราณบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 62 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจโรงงานแปรรูปสับปะรดขนาดใหญ่ที่ ต.อ่าวน้อย ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสำหรับทำความร้อนในกระบวนการผลิต ผลจากการตรวจสอบพบว่าทางโรงงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบควบคุมฝุ่นละออง 2 ชั้น ส่วนแรกคือการใช้ไซโคลนดักจับควันที่เกิดจากการเผาไหม้ จับฝุ่นละอองที่มีน้ำหนักแล้วนำไปบำบัด ส่วนควันที่หลงเหลือจะใช้การฉีดพ่นน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงไม่มีการปล่อยควันพิษในอากาศ รวมทั้งมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจังหวัดประจวบฯ มีกลุ่มโรงงาน สถานประกอบการที่อยู่ในเป้าหมายที่จะเข้าทำการตรวจ ทั้งจังหวัด จำนวน 150 โรงงาน ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ตรวจไปแล้ว 17 โรงงาน และได้จัดทำแผนจะออกตรวจให้ครบทั้ง 150 โรงงาน

นางจิรัฏฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าหลังจากมีผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี สอบถามปัญหาจากในฝุ่นพิษ PM 2.5 กรณีมีการแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ โดยอ้างอิงผลการตรวจวัดจากแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ประกอบกับสภาพอากาศบางช่วงมีฟ้าหลัว ล่าสุดได้ประสานไปที่กรมควบคุมมลพิษหรือ คพ. เพื่อให้นำอุปกรณ์ไปทำการตรวจวัดภาคสนามในพื้นที่ทั้งสองอำเภอ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงและคลายความหวั่นวิตก แต่เบื้องต้นได้ตรวจสอบ ยังไม่พบมีผู้ป่วยโรคผิวหนังผื่นคัน หรือระบบทางเดินหายใจจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจุดธูปเทียนเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ทั้งในศาลเจ้าและบ้านเรือน ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการลดมลภาวะทางอากาศได้ ด้วยการใช้ธูปที่มีขนาดเล็กหรือธูปสั้นที่ได้มาตรฐาน มอก. และขอให้หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองและผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากกระดาษ ทำให้เกิดควันที่มีสารพิษต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาสนสถาน ที่ต้องสัมผัสควันตลอดเวลา ควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาบ่อยๆ ไม่ควรพักผ่อนหรือนอนหลับในห้องทำงาน หรือบริเวณที่มีการจุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง และศาลเจ้าควรตั้งกระถางธูปและเตาเผาไว้นอกอาคาร เมื่อเสร็จพิธีการ ควรดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น และกำจัดขี้เถ้าให้เหมาะสม ไม่ให้ฟุ้งกระจาย นอกจากนี้ควรทำความสะอาดบริเวณกระถางธูปเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่นละอองจากควันธูปที่ตกค้าง.

Visitors: 29,512