รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก

วันที่ 1 ก.พ.62  ที่บริเวณถนนคนเดินชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์  นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางนิศากร สิงหเสนี ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ประจวบฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบฯ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก Say ‘No’ to Foam,  Say ‘No’ to plastic โดยเริ่มที่ถนนคนเดิน ชายหาดอ่าวประจวบฯ เป็นแห่งแรก และยังมีแผนการรณรงค์ในตลาดสดเทศบาล รวม 14 แห่ง และตลาดนัด ถนนคนเดินในอำเภอต่างๆ ของจังหวัด

ทั้งนี้พบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติก ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้า ปิ่นโต ตะกร้าแทน ซึ่งประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ประจวบฯ ได้มอบสิ่งของแสดงความขอบคุณผู้ที่ได้ร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงร้านค้าที่ได้เปลี่ยนภาชนะจากเดิมที่เป็นพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหาร เป็นวัสดุอื่นๆ ที่ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และร้านค้าที่ลดราคาหรือแถมสินค้าเพิ่มให้ หากลูกค้านำภาชนะมาเอง  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ประจวบฯ ได้มอบสัญลักษณ์  Say ‘No’ to plastic ให้ด้วย.

Visitors: 28,708