การรถไฟ เตรียมซ่อมป้ายหัวหิน

วันที่ 3 ก.พ.62 นายประสงค์ โกมุก นายสถานีรถไฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานีรถไฟหัวหิน เป็นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ นิยมมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงาม รวมถึงป้าย “หัวหิน” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนที่มาเที่ยวเมืองหัวหิน ต้องมาถ่ายภาพเก็บไว้ที่ระลึก ปีละหลายล้านคน ปัจจุบันสถานีรถไฟ มีป้ายหัวหิน รวม 3 ป้าย คือ ป้ายหัวหินที่ติดกับพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ ป้ายหัวหินที่ตั้งบริเวณทิศใต้ และอีกป้ายตรงบริเวณใกล้ห้องขายตั๋ว

ขณะนี้ป้ายหัวหินที่ตั้งบริเวณทิศใต้ ที่ทำจากไม้อายุเก่าแก่ กว่า 60 ปี ได้ชำรุดทรุดโทรมจากสภาพอากาศ ดูแล้วไม่สวยงามการรถไฟฯ จึงได้ตั้งงบประมาณ 1 แสนบาท เพื่อซ่อมแซม แต่ยังคงตัวอักษรเดิมไว้ เนื่องจากเป็นฟอนต์อักษรเฉพาะตัว โดยว่าจ้างอดีตพนักงานการรถไฟ ที่เคยทำป้ายหัวหินเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งหลังจากทำป้ายใหม่เสร็จแล้ว จะติดตั้งห่างจากจุดเดิมให้เด่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภับตัวสถานีที่ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมเช่นกัน.

Visitors: 28,800