ปรับปรุงสถานีตำรวจท่องเที่ยว

วันที่ 7 ก.พ.62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับนายสมบูรณ์ ภู่พันธ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร สำนักการช่าง นายมัชฌิชา ศรีเมฆ รักษาการหัวหน้างานรักษาความสงบ (เทศกิจ) นายวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี รองประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน ตำรวจสายตรวจชายหาดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแนวทางการใช้อาคารชั้นเดียวของสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน บริเวณทางลงชายหาดหัวหินหน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯหัวหิน ซึ่งก่อสร้างบนพื้นที่ของเทศบาลเมืองหัวหิน และปัจจุบันสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหินได้ย้ายที่ทำการไปตั้งใหม่ บริเวณพื้นที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) และได้ทำหนังสือขอโอนทรัพย์สินอาคารฯ ดังกล่าวให้กับเทศบาลเมืองหัวหินเป็นผู้ดูแล

ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยกัน ก่อนลงพื้นที่ว่าจะปรับปรุงอาคารดังกล่าวตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สภ.หัวหิน และมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างฯ ตำรวจสายตรวจชายหาด พยาบาลวิชาชีพ กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำภายในศูนย์ฯ เพื่อบริการดูแลนักท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อย่างก็ตามในเบื้องต้นจะมีการตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการอีกครั้ง ว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถดำเนินการใช้อาคารได้ต่อไปหรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้ ก็จะจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารและเปิดศูนย์ฯ ต่อไป.

Visitors: 28,707