ตั้งกลุ่มเลี้ยงหอยขม

นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพาน ร่วมกับนายบุญช่วย อร่ามรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงหอยขม แทนพืชผลการเกษตร ทั้งมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ที่มีราคาตกต่ำ เพราะหอยขมในแหล่งน้ำธรรมชาติ นับวันจะหายากขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จากนั้นให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงหอยขมบ้านเขามัน ใช้งบประมาณในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย ชุมชนละ 300,000 บาท มอบให้เป็นค่าสร้างโรงเรือน ซื้อปลอกบ่อ ซื้อพันธุ์หอยขม และใช้ในการบริหารจัดการในฟาร์มหอย เกษตรอำเภอบางสะพาน เปิดเผยว่า เห็นว่าตลาดมีความต้องการหอยขมมาก อีกทั้งพื้นที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงในสวนมะพร้าว เพราะแสงแดดไม่มากนัก ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 8 เดือน สามารถเป็นอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

นายประทิน บุญล้อม อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 289 หมู่ 11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงหอยขมบ้านเขามัน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 28 ราย ในช่วงแรกได้ช่วยกันปรับพื้นที่ สร้างโรงเรือน จัดเรียงปลอกบ่อ สูบน้ำจากธรรมชาติใส่ลงไปให้มีความสูง 25 เซนติเมตร ซื้อหาแม่พันธุ์หอยจากเกษตรกรภายในหมู่บ้าน ที่ไปหาจับตามแหล่งน้ำต่างๆ นำมาใส่บ่อเพาะเลี้ยง เมื่อปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไป ก็จะตัดทางมะพร้าวมาใส่ลงไป เพื่อให้หอยเกาะ ประมาณ 1 เดือน จะออกลูกชุดแรก เมื่อตัวใหญ่ขึ้น จะทำการแยกบ่อ และจะได้ลูกหอยขม ออกมาขยายพันธุ์ไปได้อีกหลายๆ รุ่น

ส่วนอาหาร จะให้ 3 วันต่อครั้ง โดยใช้รำข้าวผสมกับอาหารปลาดุก ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำมาใส่ลงไปในบ่อ เปลี่ยนน้ำทุก 15 วัน สำหรับปัญหาที่พบก็คือ นกกระปูดที่จะมาเดินกินหอยในบ่อ จึงต้องมีสมาชิกกลุ่มมาคอยผลัดเปลี่ยนกันไล่ ด้านการตลาด จะมีชาวบ้านและพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงฟาร์ม ในราคากิโลกรัมละ 60 – 70 บาท และเงินรายได้นำไปขยายกิจการและแบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิกกลุ่ม

สำหรับผู้สนใจสามารถไปศึกษาดูงาน หรือสอบถามได้ที่ นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพาน หมายเลขโทรศัพท์ 08-1880-3243.

Visitors: 31,987