ทหารเรือมอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 12 ก.พ. 62 ที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหินเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นาวาเอกวรุณ วีระกุล ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองทัพเรือ เป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน รวม 3 แห่งได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า และโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย มีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมรับมอบ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอ เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง รักในการเล่นกีฬา จากนั้นกำลังพลจากเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จำนวน 40 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดบริเวณด้านหน้าโรงแรมนาวีภิรมย์ ตลอดแนวท่ามกลางอากาศแจ่มใส เพื่อเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดของเมืองหัวหินให้คงอยู่สืบไป.

Visitors: 32,160