เปิดงาน Amazing Thailand Romance Trade Meet 2019

วันที่ 12 ก.พ.62 ที่บ้านเจ้าพระยารามราฆพ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นางศรีสุดา วนภิณโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน Amazing Thailand Romance Trade Meet 2019 โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพด้าน Wedding and Honeymoon จาก 20 ประเทศทั่วโลก กว่า 70 ราย มาเยี่ยมชมการจัดการด้านสถานที่ ที่สามารถรองรับการทำ Pre Wedding และ Honeymoon พร้อมเชิญ Speakers จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินเดีย แคนาดา รัสเซีย สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและแอฟริกา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจ Wedding and Honeymoon มาเป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้ด้านการทำตลาด Romance กับผู้ประกอบการไทย เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงสินค้า ตลอดจนแนวทางทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

โดยการนำเสนอในรูปแบบของ Panel Discussion เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในพื้นที่และผู้ที่ทำตราสินค้าทางการท่องเที่ยวกลุ่มโรแมนติก ได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้าน Wedding and Honeymoon จากทั่วโลก มีผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมงานจำนวน 87 บริษัท 136 ราย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าว จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านใหม่ๆ ของประเทศไทยให้กับบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศได้รับทราบ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำไปบรรจุในรายการนำเที่ยวของบริษัท เพื่อเพิ่มยอดขายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการตลาด Wedding and Honeymoon ของประเทศไทยต่อไป.

Visitors: 31,678