โครงการแว่นตาเพื่อน้อง

วันที่ 13 ก.พ.62 ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้อง มี นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบฯ นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอกุยบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ และผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยให้การต้อนรับ

“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” โดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ได้ดำเนินการตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้อง ตรงตามค่าสายตาของเยาวชน ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยครั้งละ 500 คน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้ได้จำนวนกว่า 30,000 คน ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 - 18 ปี คือ ปัญหาสายตาสั้นเทียม โรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข/ตาเหล่ โดยปัญหาเหล่านี้พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ใช้สายตาในการมองระยะใกล้มากขึ้น ทั้งการอ่านหนังสือ การสัมผัสกับเทคโนโลยี หรือทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายตาและการศึกษาของเยาวชนโดยตรง อีกปัญหาคือเรื่องโรคตาขี้เกียจ ที่มักพบในเด็กเล็กช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียน โดยโรคดังกล่าวทำให้พัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ และเป็นผลทำให้ความสามารถในการมองเห็นสิ้นสุดลง จนอาจเป็นโรคตาเขในระยะยาว

โดยครั้งนี้ได้นำผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ยังอำเภอกุยบุรี เพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ให้เยาวชนที่มีปัญหาทางด้านสายตา “เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” จึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน.

Visitors: 31,680