วิลัย วัยหวาน หิ้วปิ่นโตไปเรียน

วันที่ 13 ก.พ.62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนวิ’ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 3 ทั้งหญิงและชาย จำนวน 180 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งแต่อายุ 58 ปีขึ้นไป แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน เข้าเรียนทุกวันพุธ ตามหลักสูตรจำนวน 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ที่จะให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง

หลังจากนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และนางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน นำนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และออกกำลังกายที่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน แล้วได้พานักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนอาคารจอดรถ ชั้น 6 โดยสัปดาห์นี้ได้ชวนนักเรียน ให้ความร่วมมือนำอาหารใส่ปิ่นโตมาทานในช่วงกลางวันแทนการใช้กล่องโฟม และใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้ กลุ่มนักเรียน วิ’ลัย วัยหวาน ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความรักให้กันและกัน เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมรับดอกไม้และติดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น.

Visitors: 32,161