เปิดเสวนาให้ความรู้เรื่องน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ

วันที่ 14 ก.พ. 62 ที่โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน เป็นประธานเปิดเสวนาให้ความรู้เรื่องน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ มี รศ.นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมด้วยคณะจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ พยาบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

ผอ.รพ.หัวหิน กล่าวว่าปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมากมาใช้บริการด้วยอาการของกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อม ซึ่งหลายคนพลาดโอกาสในการรักษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะน้ำคั่งในโพรงสมอง ซึ่งเป็นโรคเดียวกับกลุ่มอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อม ที่สามารถรักษาได้ และสามารถทำให้ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคน้ำคั่งในโพรงสมองนี้ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนได้รับรู้ลักษณะอาการของโรค รวมถึงแนวทางการรักษาที่ถูกต้องอีกด้วย

ด้าน รศ.นพ.ประจักษ์ กล่าวว่าโรคน้ำคั่งในโพรงสมองของผู้สูงอายุ เป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุและทวีความสำคัญเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน ซึ่งก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว สัดส่วนของผู้สูงอายุของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% คือ 1ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา รพ.ศิริราชมีประสบการณ์ทั้งการวินิจฉัยการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยโรคน้ำข้างในโพรงสมองนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและพบว่าโรคนี้เป็นต้นทางของสาเหตุของภาวะทุพพลภาพอีกหลายประการในผู้สูงอายุ อาการของโรคเกิดได้หลายประการ เช่น การเดินทรงตัวผิดปกติ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บศีรษะและสมอง จนถึงขั้นเลือดตกในโพรงสมองกะโหลกศีรษะ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหัก ซึ่งพบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ สร้างความรำคาญเป็นภาระแก่ผู้ป่วยและครอบครัว การสำลักอาหาร เป็นต้นเหตุของโรคปอดติดเชื้อจนกระทั่งเสียชีวิต, การเคลื่อนไหวที่ช้าลง งุ่มง่ามก็ล้วนแต่บั่นทอนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นที่สุด จึงเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของโรคนี้ รวมถึงอาการแสดงที่สามารถให้การวินิจฉัยได้ง่ายๆ จากการสังเกต ตลอดจนตระหนักได้ว่าโรคนี้รักษาได้.

Visitors: 31,680