นิทรรศการ บทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี 62

วันที่ 14 ก.พ.62 ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการ "บทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี 62" ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ต่อประชาคมอาเซียน พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เป็นการเสริมสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียน ในบริบทของกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนด

แนวคิดหลัก สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ "Advancing Partnership for Sustainability" หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจก้าวไกล ยั่งยืน" ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการโดยแบ่งเนื้อหานิทรรศการออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1.บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ส่วนที่ 2 บทบาทของกระทรวงมหาดไทย ต่อประชาคมอาเซียน และส่วนที่ 3 บทบาทด้านการต่างประเทศของจังหวัดประจวบฯ ต่อประชาคมอาเซียน ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดให้ประชาชนได้ชมที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.62.

Visitors: 31,680