แขวงการทางหัวหินผ่อนผันชั่วคราวขายของทางเท้า

วันที่ 14 ก.พ.62 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายเศรษฐ์ จันทอาด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พ.ต.ท.พิษณุ ลานอก สว.จร.สภ.หัวหิน ทหารและตัวแทนโรงเรียน ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการค้าหน้าโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและโรงเรียนหัวหิน ประมาณ 40 ราย หลังจากที่ผู้ประกอบการค้าขอใช้พื้นที่ฟุตบาทริมถนนเพชรเกษมและถนนสายหัวหิน - หนองพลับ ตั้งวางขายสินค้าบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ช่วงโรงเรียนเลิก ทั้งสองแห่ง

ตามที่เทศบาลเมืองหัวหินได้รับเรื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการค้าหน้าโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและโรงเรียนหัวหิน เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ทางเท้า (ฟุตบาท) หน้าโรงเรียน ในการตั้งวางจำหน่ายสินค้า เนื่องจากแขวงการทางหัวหินได้ติดตั้งป้ายประกาศคำสั่ง ห้ามจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น เทศบาลฯ จึงได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการดูแลของแขวงทางหลวงประจวบฯ(หัวหิน) และ สภ.หัวหิน ดูแลด้านการจราจร ซึ่งปัญหาของการใช้พื้นที่ดังกล่าว คือการจอดรถซ้อนคัน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าที่ประกอบการ และการไม่ช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณดังกล่าว

อย่างไรก็ตามในที่ประชุม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฯ จะนำเรื่องหารือกับผู้บริหารของกรมทางหลวงและลงพื้นที่เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง แต่ในระหว่างนี้อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวและขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ ให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่มาซื้อของ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ การตั้งร้านค้าให้ตั้งตามเวลาที่กำหนด ห้ามมีการตั้งร้านค้าเพิ่มและช่วยกันดูแลรักษาความสิ่งแวดล้อมพื้นที่โดยรอบ ซึ่งผู้ประกอบการต่างรับทราบและพร้อมที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถประกอบการค้าต่อไปได้.

Visitors: 31,680