วิ่งการกุศล See Sun Run Sea ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้จัดงานวิ่งการกุศล " See Sun Run Sea 50 ปี บางสะพานวิทยา เลาะทะเล แลตะวัน ครั้งที่ 1 โดยมีบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของชุมชนบางสะพาน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงร่วมสมทบทุนทรัพย์พัฒนาสนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยแบ่งรุ่นการแข่งขัน ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ Fun Run 3.5 กม. ระยะ Mini Marathon 10 กม. และระยะ Super Marathon 15 กม. โดยมีพลเรือเอกปรีชาญ จามเจริญ เจ้ากรมทหารพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิด นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมนายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายก อบต.กำเนิดนพคุณ นายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสารกลุ่ม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน ณ วนอุทยานป่ากลางอ่าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนบางสะพานวิทยา ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา โครงการครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู โครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาเติมความฝัน ปันความรู้ โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย To Be Engineer เป็นต้น.

Visitors: 31,987