กระทิงแก่งกระจานเพิ่มขึ้น

วันที่ 19 ก.พ.62 นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วยนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอแก่งกระจาน ทหาร ตชด. อบต. ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าแก่งกระจาน ภายหลังเกิดเหตุช้างป่าเหยียบทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิต ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างป่า ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่มาเหยียบย่ำพืชผลและทำลายทรัพย์สินและชีวิตของราษฎรในท้องที่ ต.ป่าเด็ง และ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ มีท่าทีทุเลาลง แต่ปัญหากระจุกตัวเพิ่มขึ้นในบริเวณ ต.บึงนคร อ.หัวหิน โดยผู้นำท้องถิ่นเสนอให้อุทยานฯจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว คุ้มครองดูแลราษฎร และประชุมทำความเข้าใจ จัดแนวรั้วสัญญาณและสำรวจจัดทำรั้วป้องกัน หรือขุดคูเป็นการเร่งด่วน

ทั้งอุทยานฯ รับข้อเสนอเรื่องจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับราษฎร และผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่พื้นที่ป่า ขณะเดียวกันปัญหาภัยแล้ง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช้างป่าลงมาหากินตามชายขอบป่า ซึ่งเคยมีช้างออกมาเล่นน้ำดังกล่าวถึง 60 ตัว แต่ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับข้อเสนอแนะของราษฎรทุกภาคส่วน ในการปรับกระบวนตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ทันกับการจัดงานวันช้างไทย 13 มีนาคม ที่จะมาถึงและประชุมเชิงรายการ เพื่อวางแผนการจัดการช้างป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ในระดับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มป่า ซึ่งนายอำเภอแก่งกระจานรับไปปรับปรุงการดำเนินการในเรื่องของซ่อมแซมรั้ว ลดปัญหาช้างปีนข้ามรั้วและสำรวจแนวรั้วช้าง ซึ่งเป็นบริเวณฝั่งตะวันตกที่เริ่มมีปัญหา ในส่วนอำเภอหัวหินปรับกลยุทธ์ดูแลเรื่องการชดเชยเยียวยาเพิ่มขึ้นและแสวงหาแนวทางร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่และอุทยาน โดยเฉพาะพื้นที่ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขปัญหามาโดยลำดับ โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน คือการสร้างเพิ่มแหล่งน้ำแหล่งอาหารทั้งสองอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมีกระทิง เก้ง เพิ่มจำนวนขึ้น ผลจากการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า.

Visitors: 31,987