ปันน้ำใจให้เด็กน้อยด้อยโอกาสป่าละอู

วันที่ 21 ก.พ.62 จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอำนาจ ป่านแก้ว ประธานชมรมสิงห์พัฒนากอล์ฟหัวหิน กลุ่มสะพานบุญกรุงเทพฯ - หัวหิน และ อส.หัวหิน นำอาหารกลางวันไปเลี้ยงและมอบข้าสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ทุนการศึกษา สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจำนวนมากให้กับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าละอูน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ “ปันน้ำใจจากพี่ สู่น้องตะเข็บชายแดนพม่า”

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าละอูน้อย อยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ถนนหนทางยากลำบาก อยู่ติดชายแดนไทย - เมียนมา ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีงบประมาณทางราชการใดๆ สนับสนุน สิ่งของส่วนใหญ่ได้จากผู้ใจบุญบริจาคให้ ปัจจุบันที่ศูนย์ฯ มีเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหญิง - ชาย อายุ 1 - 5 ขวบ ประมาณ 20 คน เป็นลูกชาวบ้านป่าละอูที่ฐานะยากจนหากินไปวันๆ มีครูพี่เลี้ยงจิตอาสา 1 คนคอยดูแล และรับมอบสิ่งของช่วยเหลือด้วยความขอบคุณ.

Visitors: 31,680