จดทะเบียนทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 62 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน หลังจากนายธวัชชัย เทศรำลึก เกษตรกรในพื้นที่ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน นำกิ่งพันธ์ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จาก จ.นนทบุรี มาปลูกในสวนตั้งแต่ปี 2526 แต่หลังจากปลูกในระยะแรก ยอดของต้นทุเรียนหัก แต่ต้นตอจากการเพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์ แตกยอดใหม่ขึ้นมา จากนั้นได้ปล่อยให้ต้นเจริญเติบโต จนกระทั่งออกดอกและติดผลในปี 2533 จึงพบว่าเกิดการกลายพันธุ์ เนื่องจากผลมีลักษณะที่แตกต่างไปจากต้นพันธุ์เดิม โดยทุเรียนมีเนื้อละเอียด เหนียว สีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติมันอมหวาน น้ำหนักผลประมาณ 2.0 - 5.4 กิโลกรัม

“จากนั้นเกษตรกรได้ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ นานกว่า 25 ปี จึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า “ทองบางสะพาน” และยื่นจดทะเบียนรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรเจ้าของสวนได้ขยายพันธุ์ทุเรียนทองบางสะพาน ด้วยการเสียบยอดและจำหน่ายกิ่งพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่น ที่สนใจนำไปเพาะขยายพันธุ์ ในราคากิ่งละประมาณ 400 บาท เนื่องจากผู้บริโภคนิยมรสชาติและกลิ่นต่างจาการทุเรียนทุกสายพันธ์ุดั้งเดิม ทั้งทุเรียนคลองลอยและทุเรียนป่าละอู

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน ผู้สนใจต้องสั่งจองล่วงหน้า “นายวันชัย กล่าว.

Visitors: 31,678