เปิดแสดงผลงานเครื่องเคลือบดินเผา

ช่วงเย็นวันที่ 22 ก.พ.62 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดแสดงผลงานเครื่องเคลือบดินเผา สู่ถนนสายประติมากรรม โดยมี รศ.ดร.ประสบชัย พสุนนท์ รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ทวี เกษางาม ศิลปินอิสระและประธานกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน คณะครู นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และศิลปินเครื่องปั้นดินเผาจากนานาประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้แก่ศิลปินที่เข้าร่วมงานจากผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา สู่ถนนสายประติมากรรม เป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อสร้างสรรค์งานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา จากความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของศิลปินชื่อดังของไทย และต่างประเทศ รวม 70 คน ในระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 กุมภาพันธ์ 62 ก่อนที่จะนำผลงานทั้งหมดมาประดับบนถนนสายประติมากรรม ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา สู่สาธารณชน นักท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ จ.เพชรบุรี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ทำงานร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในระดับนานาชาติ โดยโครงการนี้มีศิลปินจากไทยหลากหลายมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิลปินอิสระที่มีชื่อเสียงของไทยเข้าร่วม โครงการ 35 คน และศิลปินจากต่างประเทศ 28 คน รวม 19 ประเทศทั่วโลก รวมมีผลงานสร้างสรรค์มากกว่า 80 ชิ้นงาน

ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเชิงประติมากรรมของเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งเป็นงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมเชิญศิลปินจากทั่วโลกจำนวน 35 คน เดินทางมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อนำมาติดตั้งบนถนนสายประติมากรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปีที่ผ่านมามีผลงานกว่า 50 ชิ้น และปีนี้มีผลงานเครื่องเคลือบดินเผา กว่า 60 ชิ้น ทั้งนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานเครื่องเคลือบดินเผา สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกวัน.

Visitors: 31,680