ชาวสวนมะพร้าวทอดผ้าป่า หาทุนติดตาม

วันที่ 25 ก.พ.62 นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากเครือข่ายฯ เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตในประเทศตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดหลังมติคณะกรรมการพืชน้ำมันราคางดการนำเข้าทำให้ราคามะพะร้าวและมะพร้าวขาว มีราคาขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตและมีการประเมินว่าช่วงหลังการเลือกตั้ง ระหว่างรอรัฐบาลใหม่ จะมีการพิจารณานำเข้าอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ได้กำหนดสัดส่วนการรับซื้อมะพร้าวในประเทศ 1 ส่วน และให้มีการนำเข้า 2.5 ส่วน แบ่งเป็น 2 ช่วงระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม และ พฤศจิกายน - ธันวาคม

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ในอนาคตเครือข่ายฯ จะต้องติดตามการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำหนดระเบียบนำเข้า ผู้ขออนุญาตนำเข้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ห้ามจำหน่ายจ่ายโอน ห้ามนำไปกะเทาะนอกโรงงาน และมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้มะพร้าวนอกเข้าประเทศได้เฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพฯ ต้องกำหนดชนิดของสินค้า เช่น มะพร้าวขาวแช่แข็ง มะพร้าวผลปอกเปลือก น้ำกะทิแช่แข็ง ต้องระบุพิกัด ศุลกากรต้องระบุว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบให้นำเข้าและพิจารณานำเข้าจำนวนเท่าใด เพื่อไม่ให้กระทบกับผลผลิตภายในประเทศ

“เชื่อว่าได้รัฐบาลใหม่ในอนาคต จะฟังเสียงของเกษตรกรมากขึ้น มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน พร้อมเวทีรับฟังความคิดเห็นตามพื้นที่จังหวัดและอำเภอที่มีเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว นอกจากนั้นเครือข่ายจะผลักดันให้มีตัวแทนชาวสวนไปร่วมพิจารณาเรื่องมะพร้าว ทั้งอนุกรรมการและบอร์ดมะพร้าวชุดใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีกองทุนไว้ติดตามเรื่องนี้ในระยะยาว เพื่อติดตามการอนุมัตินำเข้า ปัญหาลักลอบนำเข้า โดยไม่มีมาตรการตรวจสอบจับกุมที่เข้มงวด ล่าสุดเครือข่ายมีมติจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ 17 มี.ค.62 ที่ศาลาชุมชนบ้านทุ่งเรือยาว ต.ธงชัย อ.บางสะพาน เพื่อใช้ทุนในการขับเคลื่อน” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว.

Visitors: 31,987