ตชด.14 ซ้อมสลายชุมนุม

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 5 มี.ค.2562 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ค่ายพระมงกุฎเกล้า ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ตชด.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยมี พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค 1 พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.14 พ.ต.อ.อรัญ โตยิ่ง ผกก.สภ.คลองวาฬ ข้าราชการตำรวจในสังกัด คณะครูฝึกจากกองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จากนั้นได้มีการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติในการชุมนุมสาธารณะ และการสาธิตใช้กำลังพลรักษาความสงบ โดยมี พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เป็นผู้ควบคุมการสาธิต มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. จำนวน 2 กองร้อย รวม 310 นาย และนอกจากกำลังกองร้อยรักษาความสงบฯ แล้ว ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการสาธิต เช่น ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ชุดพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจชุดสอบสวน และหน่วยบินตำรวจ โดยจำลองเหตุการณ์หลังการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลประจวบบุรี ซึ่งมีการกล่าวหาว่ามีการโกงเลือกตั้ง และมีการร้องเรียนให้มีการนับคะแนนใหม่ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมแจ้งต่อ ผกก.สภ.ประจวบบุรี ว่าจะทำการชุมนุม โดยยื่นคำร้องว่าเป็นการชุมนุม เพื่อคัดค้านผลการเลือกตั้ง และเรียกร้องให้ให้นายกเทศมนตรีลาออก เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งในการปฏิบัติกำหนดให้ สภ.เมืองประจวบบุรี จัดกำลังพลเข้าดูแลการชุมนุมโดยใช้กำลังพล กองร้อย คฝ.1 ทำหน้าที่ชุดคุ้มคัดกรอง / คุ้มกัน และเมื่อสถานการณ์ลุกลามผิดเงื่อนไข จึงประกาศพื้นที่ควบคุม กำหนดเวลาให้ออกจากสถานที่ชุมนุม และเมื่อสถานการณ์รุนแรง ผู้ควบคุมสั่งใช้กำลังกองร้อย คฝ.2 เข้าคลี่คลายสถานการณ์ จากนั้นการดำเนินการฟื้นฟู ให้กองร้อย คฝ.2 เข้าปิดล้อมควบคุมพื้นที่ และชุด EOD, สุนัขตำรวจ ตรวจพื้นที่เกิดเหตุ มีการตรวจพบวัตถุระเบิด ชุด EOD ทำการเก็บกู้ ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐาน ชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุ ร้อยเวรสอบสวน สภ.ประจวบบุรี ร่วมตรวจที่เกิดเหตุ จากนั้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น โดยมี ผบ.ตร. เป็นผู้แถลงข่าวเหตุการณ์กับสื่อมวลชนทราบ

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มีข้อบัญญัติในการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามทั้งฝ่ายผู้ชุมนุม และฝ่ายของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบการชุมนุม มีขั้นตอนในการปฏิบัติในการรักษาความสงบการชุมนุม เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นเตรียมการ หรือขั้นก่อนการชุมนุม โดยเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางสาธารณะทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์การดูแลการชุมนุมฯ และการสืบสวนหาข่าว ว่าจะมีกลุ่มมือที่สามเข้ามาสร้างสถานการณ์หรือไม่ 2.ขั้นเผชิญเหตุ เมื่อมีการชุมนุมเกิดขึ้นในขั้นนี้ เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความสงบและรักษาความปลอดภัยให้กลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ชุมนุม กลุ่มผู้อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ชุมนุม รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ใช้ทางสาธารณะนั้น และกลุ่มคนซึ่งอยู่ในที่ชุมนุม แต่มิใช่ผู้ชุมนุม เช่นกลุ่มค้าขายภายในพื้นที่ชุมนุม และขณะเดียวกันผู้ชุมนุมก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นไม่ปิดบังใบหน้า ไม่กีดขวางทางเข้าออก เป็นต้น 3.ขั้นคลี่คลายสถานการณ์ จะเริ่มจากที่ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบางข้อ แต่เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้ ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมฯ สั่งการให้แก้ไข แต่เมื่อผู้ชุมนุมไม่แก้ไข เจ้าพนักงานจึงมีสิทธิร้องขอต่อศาล ขอให้มีคำสั่งเลิกการชุมนุม เมื่อศาลมีคำสั่งเลิกการชุมนุม เจ้าพนักงานฯ จะต้องแจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบ และประกาศให้พื้นที่ชุมนุมเป็นพื้นที่ควบคุม โดยให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมตามกำหนดเวลา เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่ออกจากที่ชุมนุม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งผู้ควบคุมสถานการณ์ และมอบหมายให้ผู้ควบคุมสถานการณ์ดำเนินการเพื่อสลายการชุมนุมต่อไป และ 4.ขั้นฟื้นฟู เมื่อการคลี่คลายสถานการณ์ยุติ จะเป็นการดำเนินการด้านการรักษาพยาบาล การซ่อมแซมความเสียหาย และการแถลงข่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบข้อเท็จจริงต่อไป

ด้าน พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ตชด. เปิดเผยว่า การฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะของ กก.ตชด.14 ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด.ที่ต้องการให้กำลังพลของหน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเป็นไปตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ทั้งนี้ได้กำชับการปฏิบัติของหน่วยจัดการฝึก ให้มีการฝึกเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและกรอบแนวทางที่กำหนด.

Visitors: 31,678