สภ.หัวหิน อบรมขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 6 มี.ค.62 ที่ชั้น 6 อาคารจอดรถเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.หัวหิน พ.ต.ท.เสมอ อยู่สำราญ รอง ผกก.ป.สภ.หัวหิน ร.ต.อ.หญิงสายฝน ชิงรัมย์ รอง สวป. ร.ต.อ.พิเชษฐ์ ชัยมาลา รอง สว.จร. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบกให้กับนักเรียนผู้สูงอายุชายหญิง วิ'ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 3 จำนวน 200 คน พร้อมกันนี้นายอภิคุณ สิรคุณไชย ประธาน กต.ตร.สภ.หัวหิน และคณะได้มาให้ความรู้พื้นฐานการติดต่องานราชการตำรวจและการทำงานของ กต.ตร.ในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.หัวหิน โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน ให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.ธนากร กล่าวว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนของประชาชน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และการขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร ทาง สภ.หัวหิน เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้และปลูกฝังวินัยด้านการจราจรเพื่อให้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมรรยาทในการใช้รถใช้ถนน อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้ขับขี่ รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก

ด้านนายนพพร วุฒิกุล กล่าวว่าเทศบาลเมืองหัวหินต้องขอขอบคุณ สภ.หัวหิน และ คณะ กต.ตร.สภ.หัวหิน ที่ได้มาให้ความรู้กับ นักเรียน วิ'ลัย วัยหวาน ในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนได้รับการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความคิด เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความคิดการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้.

Visitors: 31,987