เร่งแก้ปัญหาช้างป่าละอูอยู่ร่วมกับคน

วันที่ 11 มีนาคม 62 พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ที่ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาช้างป่าละอูออกหากิน นอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต.หนองพลับ ต.บึงนคร และ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายมานะ เพิ่มพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และส่วนราชการในพื้นที่ เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาช้างป่าละอู จากนายทองใบ เจริญดง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน หลังจากที่ผ่านมาทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาช้างป่าออกมากินพืชไร่ในพื้นที่การเกษตรและทำลายทรัพย์สินของประชาชน ขณะที่ปัจจุบันโขลงช้างป่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น

จากนั้นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมด้วยส่วนราชการ ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมกันสร้างโป่งเทียมที่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้ช้างป่าหากินในธรรมชาติ พื้นที่แนวเขตติดต่อระหว่างบ้านป่าเด็งและป่าละอู ช่วงที่สัตว์ป่าประสบปัญหาภัยแล้ง และเดินทางไปบ้านฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เพื่อสร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่ากึ่งถาวร แทนการขึงลวดไฟฟ้าไว้บริเวณรอบพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ ที่อาจเป็นอันตรายกับคนและช้างป่า นอกจากนั้นได้พูดคุยกับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ให้ร่วมกันช่วยดูแลอนุรักษ์ช้างป่า

พล.ต.ฐกัด กล่าวว่า ปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างชาวบ้านกับช้างป่า เป็นเรื่องจำเป็นต้องเร่งแก้ไข เพราะหากปล่อยไว้โดยไม่มีการป้องกัน ย่อมจะนำมาซึ่งความสูญเสียด้านใดด้านหนึ่ง อาจนำมาด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม เป็นการฆ่าช้าง ซึ่งปัจจุบันได้มีการร่วมกันบูรณาการกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ที่มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะดูแลอนุรักษ์ช้างป่า มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ และการดูแลฐานข้อมูลในการลาดตระเวนที่ช้างจะออกมาทำความเดือดร้อนแก่ประชาชน หากเราสามารถแก้ปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนกับช้างป่าได้ ก็จะทำให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้ ประชาชนก็มีความสุข.

Visitors: 31,678