ซ้อมแผนฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ำมัน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC จัดซ้อมแผนฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ำมัน ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานทบทวนแนวทางปฏิบัติ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ หากเกิดกรณีน้ำมันหกรั่วไหลลงสู่ทะเล

นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ กล่าวว่าการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ทุ่นกักคราบน้ำมัน เพื่อให้พนักงานทบทวนแนวทางปฏิบัติ เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริง และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ หากเกิดกรณีน้ำมันหกรั่วไหลลงสู่ทะเลจากเรือที่เข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสินค้า เพื่อวางมาตรการป้องกันผลกระทบ หรือปัญหาที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหล จึงต้องมีแผนในการฝึกซ้อมดังกล่าว เพื่อดูความพร้อมของพนักงาน และให้คำแนะนำเพื่อให้แผนถูกต้อง โดยมีพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ท่าเทียบเรือประจวบ ท่า A.

Visitors: 31,679