ในหลวง ร.10 พระราชทานอาหารสัตว์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 มีนาคม 62 ณ ห้องประชุมเทิดไท กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 50 กระสอบ มอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ค่ายนเรศวร โดยมี พล.ต.ต.ทัศนา แสนงาม ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ พ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากุล ผกก.สภ.ชะอำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจพลร่มและประชาชนจิตอาสาจำนวนมากให้การต้อนรับ

จากนั้น พล.ต.ต.ทัศนา แสนงาม ได้กล่าวถวายความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อการดูแลสุนัขและแมวจรจัด โดยจะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการดูแลสุนัขและแมวจรจัดต่อไป และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการจัดทำโครงการจัดหาบ้านสุนัขจรจัดในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่มีจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมการสืบพันธุ์ของสุนัขจรจัดได้และมีจำนวนประชากรสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น หากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการให้เป็นระบบ อาจเกิดปัญหาเรื่องโรคต่างๆ ทำให้กระทบกับการเป็นอยู่ของครอบครัวข้าราชการตำรวจและผู้มาพักในบ้านพักฟื้นตากอากาศของหน่วยงาน จึงได้นำเงินกองทุนจัดสวัสดิการบ้านพักฟื้น กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 200, 000 บาท ก่อสร้างบ้านพักสุนัขจรจัดขึ้น อีกทั้งยังได้นำเงินจากสวัสดิการบ้านพักฟื้นมอบให้อีกเดือนละ 3,000 บาทให้การสนับสนุนบ้านพักสุนัขจรจัดดังกล่าว ปัจจุบันมีสุนัขจรจัดจำนวน 70 ตัวในการควบคุมดูแล มีคุณภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งบ้านพักสุนัขจร ค่ายนเรศวร ยังเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสุนัขจรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขเร่ร่อนในพื้นที่อีกด้วย.

Visitors: 29,512