แห่งเดียวในประเทศไทย เสาตอม่อรถไฟทางคู่

วันที่ 18 มีนาคม 62 นายประสงค์ โกมุก นายสถานีรถไฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทชิโน - ไทย ซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ ความยาว 4 กิโลเมตร บริเวณสถานีรถไฟหัวหินแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องมีการยกระดับรถไฟทางคู่ตลอดแนว ขณะที่ด้านล่างบริเวณสถานีรถไฟ ยังคงรางรถไฟเดิมไว้ เนื่องจากมีพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจตุรมุขที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับการก่อสร้างทางยกระดับ ขณะนี้มีความคืบหน้าพอสมควร หลังจากมีการเจรจาขอย้ายชุมชนบางส่วน ที่อาศัยอยู่ริมทางรถไฟในเขตเทศบาลพื้นที่ก่อสร้าง นอกจากนั้นระหว่างการก่อสร้าง มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับทีมที่ปรึกษาและบริษัทก่อสร้าง ร่วมกันออกแบบลวดลายที่เสาตอม่อในการก่อสร้างเพียงแห่งเดียวในประเทศ โดยนำตัวอย่างจากเสาอาคารสถานีรถไฟหัวหิน ที่มีการออกแบบจากสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ไปออกแบบลวดลายที่เสาตอม่อของทางยกระดับ เพื่อให้มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเหมือนสถานีรถไฟหัวหิน.

Visitors: 28,798