เทศบาลระดมฉีดวัคซีน

วันที่ 18 มีนาคม 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ กรุณาพิทักษ์ นายสัตวแพทย์อาวุโส หัวหน้างานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายชัยยา เอี่ยมสำอางค์ ปศุสัตว์ตำบลหัวหินและคณะผู้บริหารเทศบาล นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

นายนพพร กล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลเปิดโครงการสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2563 และเพื่อให้มีความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยนำเจ้าหน้าที่ทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวของประชาชน ทุกชุมชนตามจุดที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคมนี้ เริ่มจาก ชุมชนสมอเรียง ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ ชุมชนแนบเคหาสน์ ชุมชนชายทะเล ชุมชนพูลสุข ล่าสุดมีประชาชนให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่แนะนำแนวทางในการสังเกตสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ ที่อาจมีอาการติดเชื้อ นอกจากนี้เทศบาลยังได้แจกทรายอะเบทให้ประชาชนนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามบ้านเรือนป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะด้วย.

Visitors: 28,798