จัดทำน้ำอภิเษกที่บ่อน้ำทิพย์

วันที่ 21 มีนาคม 62 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 6 เมษายนนี้ที่บ่อน้ำทิพย์ วัดเขาถ้ำม้าร้อง หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน และการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อ.เมืองประจวบฯ ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 62 โดยในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในถ้ำน้ำทิพย์ รองรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในถ้ำอย่างสวยงาม ขณะที่สำนักงานโยธาธิการ ปรับปรุงทางเดินและบันไดในถ้ำ ให้มีความปลอดภัย ส่วนบริเวณภายนอก มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และมีการประดับตกแต่งสถานที่เพื่อรองรับการประกอบพิธีให้อย่างสมพระเกียรติ พร้อมการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดเส้นทางมุ่งสู่วัดถ้ำม้าร้อง

นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนที่บริเวณวัดเขาถ้ำม้าร้อง โดยติดตั้งจอแอลอีดีขนาดใหญ่ ถ่ายทอดภาพบรรยากาศการประกอบพิธีให้ประชาชนได้รับชม ส่วนการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดคลองวาฬ ขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมการติดตั้งจอแอลอีดีถ่ายทอดภาพบรรยากาศการประกอบพิธี

สำหรับวันที่ 6 เมษายน 62 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ โดยกล่าวคาถาพลีกรรมตักน้ำแล้วตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใส่ขันสาคร ปริมาณร้อยละ 80 ของขันน้ำสาคร ฤกษ์เวลา 11.52 น. - 12.38 น. จากนั้นปิดฝาขันน้ำสาครให้สนิท ห่อด้วยผ้าขาวไม่มีลวดลาย ผูกมัดด้วยริบบิ้นสีขาวและเชิญไปยังสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดคลองวาฬ ส่วนวันที่ 8 เมษายน 62 ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จะเป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดคลองวาฬ ในวันที่ 9 เมษายน 62 จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ที่พระอุโบสถ วัดคลองวาฬ และในวันที่ 10 เมษายน 62 จะเชิญคนโทน้ำไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย.

Visitors: 28,798