หัวหิน แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ขาดสาย

วันที่ 24 มี.ค.62 ภายหลังเจ้าหน้าที่เปิดหีบตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. กันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางอากาศแจ่มใสโดยอำเภอหัวหินมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 119 หน่วย ในเขตเทศบาล จำนวน 60 หน่วยและนอกเขตเทศบาล จำนวน 59 หน่วย ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 84,748 คน ทั้งนี้ในเขตเทศบาลบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน มีประชาชนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันอย่างคึกคัก

ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศาลากลางบ้านหนองพรานพุก และหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ศาลากลางบ้านวังกระทะ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นนอกเขตเทศบาล ก็มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง สภาพการจราจรเป็นไปได้ด้วยดี และคาดว่าก่อนปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอีกเป็นจำนวนมาก

นางน้อน บูรณะเสน อายุ 84 ปี นั่งรถวีลแชร์มาลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งที่ 36 หอประชุมโรงเรียนหัวหิน กล่าวว่า ตนเองจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง เพราะอยากได้ประชาธิปไตย จึงไม่อยากเสียสิทธิ์และจะเลือกคนที่ตนรักเท่านั้น ถ้าไม่รักจะไม่เลือกแน่นอน

นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหินกล่าวว่า บรรยากาศการเลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหีบ เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ของอำเภอหัวหิน ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะสงบเรียบร้อยเช่นนี้ จนกว่าจะหมดเวลาของการเลือกตั้ง อยากฝากให้ประชาชนทำตามกฎกติกา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความล่าช้าในการเลือกตั้ง

ด้าน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมมวลชนสมานมิตร ในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ และกล่าวว่าหลังเปิดหีบลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง 611 หน่วย ทั้ง 3 เขตในพื้นที่ 8 อำเภอ ยังไม่พบปัญหาในการใช้สิทธิลงคะแนนและคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิจำนวนมาก โดยมีลูกเสือ อาสา กกต.ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ทั้งนี้หลังปิดหีบจะมีการนับคะแนนที่หน่วย โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ก็สามารถประกาศผลคะแนนได้อย่างไม่เป็นทางการ

 

ขณะนี้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว สามารถเข้าระงับเหตุความไม่สงบเรียบร้อยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เข้มงวด ออกตรวจตราสังเกตการณ์ดูแลความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่สิ้นสุดการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงเวลา 17.00 น. ส่วนกรณี 12 หน่วยเลือกตั้งพื้นที่ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี และ ต.บึงนคร อ.หัวหิน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้า ขณะนี้ กกต.เขตได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาแล้วหน่วยละ 1,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างในช่วงปิดหีบบัตรนับผลคะแนน.

Visitors: 28,798