พิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อซุปเปอร์ไบค์ อุ่นไอรัก พระราชทาน

วันที่ 29 มีนาคม 62 ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อซุปเปอร์ไบค์ อุ่นไอรัก พระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นซุปเปอร์ไบเกอร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ​ ร่วมในพิธี มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นซุปเปอร์ไบเกอร์ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ ครอบครัวคงเกษม ประเภทแข็งแกร่งกายใจ แบบอย่างที่ดี​ มีอายุมากที่สุด​ ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ คุณลุงนิตย์ อาจสัญจร ประเภทหนูน้อยจักรยาน​ สร้างอนาคตไทย อายุน้อยที่สุด ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ ด.ช.ภาคิน วินิจ และประเภทนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใสสวยงาม ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ น.ส.สุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา 2561 จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่ นายศรายุทธ เข็มกำเนิด ศึกษาในระดับ ปวช.3 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวน 7,500 บาท มอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด​ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 8 ราย มอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิว​ ให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 5 แห่ง และมอบใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช.ให้แก่วิสาหกิจชุมชนจำนวน 9 ราย.

Visitors: 28,798