ม.สแตมฟอร์ด ช่วยพัฒนาครู

วันที่​ 29 มี.ค.62 มร.ปิแอร์ เบอร์กอย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี​ เปิดอบรมการใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนสมัยใหม่ให้กับครูอาจารย์ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา​ ในเขตอำเภอหัวหิน​ รวมกว่า 40 คน จาก 12 โรงเรียน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ตามโครงการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง Unleash your Potential No.3 (Teachers 4.0) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณครู และนำไปปรับใช้ในการสอนให้นักเรียนในอำเภอหัวหิน​ มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป.

Visitors: 28,798