โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

วันที่ 2 เม.ย. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ มี นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินฯ​ และผู้หญิงในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน​ กว่า​ 30 คนเข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ​ ซึ่งงานนี้สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมด้วย

ทั้งนี้ปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม​ เป็นสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งของสตรีในประเทศไทย ทำให้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคมะเร็งปากมดลูก​ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในสตรี พบได้ถึง 3 คนในประชากร 100,000 คน ในแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก​ เสียชีวิตประมาณ 4,500 ราย ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 30 - 50 ปี ซึ่งที่ผ่านมาใช้วิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจ Pap Smear และหากทำทุก 2 ปี สามารถลดการเป็นมะเร็งระยะลุกลามได้ 92% ถึงแม้กระบวนการตรวจเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูก จะง่าย สะดวก ราคาถูก แต่ยังพบว่าสตรีจำนวนมากไม่เห็นความสำคัญ มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการตรวจ Pap Smear

ส่วนโรคมะเร็งเต้านม​ ผู้ป่วยมักไม่มีอาการผิดปกติในระยะเริ่มต้น จึงมีความจำเป็นและความสำคัญที่ต้องทำการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอ การรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบัน​ มีความก้าวหน้าไปมาก การค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น​ สามารถรักษาให้หายขาดได้และการรักษาอาจทำได้โดยการตัดเฉพาะก้อนมะเร็ง​ แต่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทั้งเต้านม ในทางตรงกันข้ามหากไม่มีการตรวจค้นหามะเร็งเต้านม​ รอจนกระทั่งมีอาการผิดปกติ มะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ​ แล้วและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ดังนั้นงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก​ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และจะช่วยลดอัตราการการเสียชีวิต ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข.

Visitors: 28,798