พิธีวางฤกษ์มงคลเสาเอก โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีวางฤกษ์มงคลเสาเอก อาคารที่พักอาศัยรวม โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนางอมรรัตน์ กล่ำพลบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นายธนนท์ พรรภีภาส นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

นายอำนวย กล่าวว่าจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 61 เห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่นบ้านแฝด บ้านแถวอาคารชุดพักอาศัย แล้วขายให้ประชาชนในระดับราคาเฉลี่ย 3.5 - 7 แสนบาท ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ผ่อนชำระไม่ถึง 4,500 บาทต่อเดือน มีทั้งบ้านเรือนแถวชั้นเดียว พื้นที่ 16 ตารางวา, บ้านแฝด พื้นที่ 18 ตารางวา และอาคารชุด พื้นที่ 24 ตารางเมตร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ

สำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐนั้น มีเป้าหมายก่อสร้างทั้งสิ้น 2,757 ยูนิต ใน 8 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ลำปาง ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี และนครพนม นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐด้วย.

Visitors: 29,500