สแตมฟอร์ดจัดงาน “รื่นเริง ชื่นบาน สงกรานต์ไทย”

วันที่ 3 เม.ย.62 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน - ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้จัดงาน “รื่นเริง ชื่นบาน สงกรานต์ไทย” ขึ้น เพื่อสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ กว่า 200 คน ได้ชื่นชมและสนุกสนานกับความสวยงามของเทศกาลสงกรานต์ของไทย โดยทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดแต่งกายชุดไทยอย่างสวยงาม ร่วมพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากคณาจารย์และผู้บริหาร พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลให้กับทีมนักศึกษาที่ร่วมการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย ในบรรยากาศที่สนุกสนาน จากนั้นมีการสาธิตทำขนมฝอยทองให้ผู้บริหารคณาจารย์ได้ทดลองทำด้วยตัวเองด้วย

นายปิแอร์ เบอร์กอย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดหัวหิน - ชะอำ กล่าวว่าการเฉลิมฉลองศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดให้ความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เราเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ตั้งอยู่ท่ามกลางมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่สวยงามอย่างมากมาย เราจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะสนับสนุนพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ แต่การที่จะสามารถทำภารกิจนี้ให้เป็นจริง ให้สำเร็จได้ ต้องหยุดมองและชื่นชมกับความงามของศิลปวัฒนธรรมที่ล้อมรอบในประเทศที่ยิ่งใหญ่ เช่นประเทศไทยด้วย.

Visitors: 28,800