ใช้เงินบริจาคผ่านโซเชียล ซื้ออาหารสร้างแหล่งน้ำช่วยลิงแสม

วันที่ 4 เมษายน 62 น.ส.พิมลวรรณ ศิลป์วิเศษสรรค์ อายุ 38 ปี ชาวกรุงเทพฯ แกนนำจิตอาสาทีมลูกลิงเขาตะเกียบ ผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก “หมาโอ๊ต สุดดื้อ” เปิดเผยว่า หลังจากระดมทุนผ่านสังคมโซเชียล ขอบริจาคคนละ 24 บาท ผ่านบัญชีธนาคารออมสินเพื่อช่วยเหลือลิงแสม จำนวนกว่า 1,000 ตัวที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดเขาตะเกียบ หมู่บ้านเขาตะเกียบ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ประสานความร่วมมือกับ“พี่ไก่และพี่พร” แม่ค้าขายอาหารลิงบนวัดเขาตะเกียบ เนื่องจากในช่วงฤดูแล้ง พบว่าลิงจะขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ปรากฏว่ามีผู้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ได้เงินเพื่อซื้ออาหารและน้ำให้ลิง สำหรับลิงฝูงนี้จะอาศัยอยู่บนยอดเขาตะเกียบและบริเวณโขดหินด้านล่างริมทะเล ขณะเดียวกันในพื้นที่บนวัด ยังไม่มีระบบน้ำประปา เนื่องจากอยู่บนเขาสูง แม้แต่พระสงฆ์ในวัด ก็ต้องซื้อน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ทำให้ก่อนหน้านี้มีลิงหลายตัว ลงจากภูเขาออกจากพื้นที่อภัยทาน เนื่องจากทนความแล้งไม่ไหวเข้าไปรบกวนพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

น.ส.พิมลวรรณ กล่าวว่า สำหรับการทำกิจกรรมจิตอาสาได้ร่วมกันนำอาหารและน้ำให้ลิงเป็นประจำทุกเดือน ทำต่อเนื่องแล้วกว่า 4 ปี แต่ปัจจุบันยังพบปัญหา ลิงมีอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช มีโครงการทำหมันลิงเพื่อลดปริมาณ ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อเนื่องในระยะยาว ล่าสุดได้นำเงินบริจาคที่ได้รับ ไปซื้อภาชนะเก็บน้ำไว้บนภูเขาเพิ่มเติมและซื้ออาหารให้ลิง ให้เพียงพอมากกว่า 60 กระสอบ เนื่องจากบางครั้งบนภูเขาไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยว ทำให้ลิงอดอาหาร แต่ก็มีพี่ไก่และพี่พรใช้ทุนส่วนตัวซื้ออาหารให้ลิงกิน.

Visitors: 28,798